De Vtlb-calculator en het Vtlb-rapport zijn per heden (22‑1‑2021) beschikbaar. Download de nieuwe versies op de vtlb-pagina. De plug-in versie inclusief de documentatie zal volgende week beschikbaar zijn.

De belangrijkste wijzigingen toegelicht

Door de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 is de berekening van de beslagvrije voet en daarmee ook van het Vrij te laten bedrag ingrijpend en structureel gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen lichten wij toe op deze pagina.

Webinars ter ondersteuning

Ter ondersteuning van het gebruik van de calculator heeft Bureau WSNP en de NVVK een drietal uitgebreide webinars opgenomen die voor iedereen kosteloos ter beschikking staan. De links naar de webinars zijn als volgt:

 

We adviseren u dringend Webinar 1 over de beslagvrije voet te volgen alvorens u het tweede en derde Webinar volgt.
In deel 2 volgt een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in de berekening van de beslagvrije voet en het gewijzigde vtlb, met daarbij voorbeelden van de tabbladen en de uitdraai van de calculator.
In deel 3 worden 4 praktijkcases tot in detail uitgewerkt inclusief een vergelijking oud en nieuw vtlb met mogelijke verklaringen.

Tot slot

Zoals eerder bekend gemaakt is het uitgangspunt van de werkgroep rekenmethode vtlb, dat alle vtlb’s per 1‑1‑2021 opnieuw berekend dienen te worden, in principe voor 1 maart.

BRON: Bureau wsnp