Ontvangt een klant met een bijstandsuitkering een lening? Dan moet de klant de lening melden bij de gemeente door de inlichtingenplicht. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep duidelijk gemaakt.

Casus

Een klant ontvangt een bijstandsuitkering vanuit de gemeente. De werkgever van de klant geeft de klant een lening voor het betalen van een rekening van een deurwaarder. Meteen nadat de klant de lening ontvangt, betaalt hij de rekening van de deurwaarder. De klant geeft geen informatie over de lening aan de gemeente. De gemeente eist de te veel ontvangen bijstandsuitkering van de klant terug. De klant is het hier niet mee eens. De klant heeft het geld namelijk niet voor zichzelf gehouden, maar gebruikt om de rekening van de deurwaarder te betalen.

Uitspraak

De rechter maakt duidelijk dat een klant met een bijstandsuitkering de gemeente moet laten weten dat hij een lening heeft ontvangen. Het maakt daarbij niet uit of de klant het geld meteen heeft gebruikt om de rekening van een deurwaarder te betalen. De klant moet het bedrag dat hij als lening heeft ontvangen betalen aan de gemeente.